Vrachtverkeer

Ter land, ter water en in de lucht: Vlaanderen en de logistieke sector zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. De tienduizend logistieke spelers én beleidsmakers staan voor een enorme uitdaging: een snelle transitie naar klimaatneutraliteit van het vrachtverkeer. Een haalbare kaart, volgens Bond Beter Leefmilieu.

Lees hieronder meer over vrachtverkeer.